Musikproduktion

Uddannelsens formål er at uddanne musikproducere, som har en personlig stemme og en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med artister, sangskrivere, musikere, komponister og A&R mfl.

En studerende i musikproduktion udvikler og undersøger det at skabe et produkt af en musikalsk performance, typisk i koncertsituationer og i studiet. Det enkelte projekt definerer typisk hvad en musikproducer skal gøre for at skabe de bedste betingelser for at realisere den kunstneriske ambition. Værktøjerne kan være alt fra lydteknik, dialog, feedback, komposition, tekstarbejde, arrangement, mix mv. Centralt står dog evnen til at kommunikere og skabe resultater sammen med og gennem andre. Dét er hvad du kommer til at studere på uddannelsen i Musikproduktion.

Med basis i grundlæggende teoretisk viden om musikproduktion, solide håndværksmæssige færdigheder og dybdegående kunstneriske og tværfaglige kompetencer arbejder dimittender professionelt med musikproduktion og har viden, færdigheder og kompetencer baseret på kunstnerisk praksis, og hvor relevant, kunstnerisk udviklingsarbejde og videnskabelig teori. Det teknologiske udstyr koblet med faciliterende og kreative kompetencer er instrumentet til at skabe musik.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din kunstneriske profil og har som mål at videreudvikle den. Du bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende udfordrer og stimulerer din udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt som en blanding af skemalagt undervisning, praktik og intense projektperioder, og du får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder i en foranderlig musikbranche.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden. Læs teksten under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE grundigt, inden du søger om optagelse. Der er åbent for ansøgninger i perioden 1. oktober 2018 kl. 00:00 - 3. december 2018 kl. 23:59.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Udover gode musikalske, lydtekniske og samarbejdsmæssige færdigheder, skal du have gennemført så mange produktioner og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at man ved optagelsesprøven tydeligt kan fornemme et personligt udtryk og en innovativ tilgang hos dig. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring og kunne arbejde selvstændigt. Du skal i det hele taget være åben for at udvikle nye sider af dig selv som kunstner.

Endelig skal du have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da musikproducere som et naturligt led i deres job skal kunne samarbejde med mange forskellige mennesker i pressede situationer.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen vil du blive bedt om at svare på følgende:

 • Beskriv din personlige motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. (Max 1000 anslag)
 • Hvordan forestiller du dig, at uddannelsen kan hjælpe dig til at opnå dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 1000 anslag)
 • Beskriv hvordan du ser fagområdet musikproduktion og de funktioner, der ligger inden for det. Hvordan indgår du i det? (Max 1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Et kort CV, hvor du gør rede for dine erfaringer inden for musikproduktion som producer og/eller lydtekniker.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 23:59 CET den førstkommende hverdag.

Det er vigtigt at du inden den dato har betalt ansøgningsgebyret på 500 DKK, da din ansøgning ellers ikke er gyldig.

Optagelsesprøve

Tidslinje for optagelse på bachelor musikproduktion:

 • Åben hus på RMC: 7. november 2018
 • Frist for ansøgning/upload i Varbi Admission: 3. december 2018 kl. 23:59
 • Indkaldelse til første runde: Senest 14. december via e-mail
 • 1. runde, fremlæggelse og mix: 3-4. + 7-8. januar 2019
 • Svar på 1. runde: Indkaldelse til 2. runde eller afslag i starten af uge 3 via e-mail
 • 2. runde, fremlæggelse og samtale: 23-24. januar 2019
 • Svar på 2. runde: Tilbud om studieplads eller afslag 10. april
 • Studiestart: 19. august 2019

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Musikproduktion på RMC, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af fremlæggelse af egen produktion samt en mixprøve.

2. runde består af en fremlæggelse af produktion af tilstillet materiale, fremlæggelse af egen produktion og en samtale.

1. RUNDE - FREMLÆGGELSE & MIX

Prøven forløber i to dele – fremlæggelse af egen produktion og mixprøve.

 • Du skal fremlægge 2-3 eksempler på egen produktion - musik, som du har produceret/indspillet/mixet. Minimum ét af værkerne skal være et værk, som du har produceret for andre - hvor du har produceret andres musikalsk udtryk og/eller performance og ikke selv står som afsender. Musikken medbringes på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3 og afspilles fra prøveleders computer. Samlet varighed 5 minutter.
   
 • Du skal også medbringe en credit-liste over de fremlagte produktioner med tydelig angivelse af egen rolle i produktionerne.
   
 • Umiddelbart herefter skal du mixe et tilstillet musikeksempel af ca. 2-3 minutters varighed. Inden prøven vil du modtage et link til en stereolydfil med en version af det stykke musik, som skal mixes til prøven. Det giver dig mulighed for at forberede din kunstneriske vinkel på mixet samt for at disponere din tid til selve prøven. Du kan vælge om du vil mixe på vores analoge SSL AWS-900 pult eller i en DAW (Pro Tools eller Logic Pro X). Mixprøvens samlede varighed: 5 minutter.

Prøven overværes af et panel bestående af tre bedømmere.

Efter 1. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af:

 • Din evne til at skabe musik, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • Hvorvidt du besidder de færdigheder inden for musikproduktion og øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af det opnåede resultat ved 1. runde udvælges et antal ansøgere, som går videre til 2. runde. Denne gruppe er normalt tre gange større end det antal ansøgere, der optages på uddannelsen.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. rundes prøve er bestået.

Du vil via mail få at vide, om du er gået videre til prøvens 2. runde. 
For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven. Derudover indeholder den et download-link til et stykke tilstillet musik af ca. 2 min varighed, som du skal arbejde med og fremlægge til 2.runde.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

2. RUNDE – FREMLÆGGELSE OG SAMTALE

Prøven forløber i tre dele – fremlæggelse af egen produktion, fremlæggelse af din produktion af det tilstillede materiale og en samtale.

 • Du skal fremlægge 2 eksempler på egen produktion - musik, som du har produceret/indspillet/mixet. Ét af værkerne skal være et værk, som du har produceret for andre - hvor du har produceret andres musikalsk udtryk og/eller performance og ikke selv står som afsender. Materialet må ikke være identisk med materialet fremlagt ved 1. runde. Samlet varighed 3 minutter.
  Musikken medbringes på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3 og afspilles fra prøveleders computer.
   
 • Du skal også medbringe en credit-liste over de 2 fremlagte produktioner med tydelig angivelse af din egen rolle i produktionerne.
   
 • Du skal fremlægge din version af det tilstillede materiale – vi er interesseret i at høre hvad du kan og vil og hvordan du fokuserer din produktion. Samlet varighed 2 minutter.
   
 • Fremlæggelserne efterfølges af en samtale, hvor du får mulighed for at uddybe og perspektivere din faglige og kunstneriske profil, professionelle mål og motivation for at søge om optagelse på uddannelsen.

Samtalen tager udgangspunkt i din ansøgning, 1. rundes fremlæggelse og mixprøve, det indsendte CV og 2. rundes fremlæggelse. Varighed 10 minutter.

Fremlæggelse og samtale gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Det er ikke muligt at tage andre personer med til prøven.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter fremlæggelsen og samtalen foretages en samlet bedømmelse af:

 • Dine kunstneriske og faglige kompetencer.
 • Din evne til at reflektere over egen praksis.
 • Din evne til at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

På baggrund af resultaterne fra optagelsesprøvens 1. og 2. runde bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

Der optages normalt seks studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. Udenlandske ansøgere kan dog gennemføre prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i musikproduktion er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og dine faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning.

I undervisningen lægges der vægt på din egen praksis, ideer og projekter, men samtidig bygger på en fælles platform for produktion, diskussion, kritik og erfaringsudveksling. 

Faget Musikproduktion udgør uddannelsens centrale faglige rum, hvor den viden og de færdigheder og kompetencer, du har opnået gennem uddannelsens øvrige fag, sættes i spil i en proces- og produktorienteret praksis, der har fokus på, hvordan musikken og den kunstneriske intention på bedst mulige måde forløses.

Undervisningen veksler mellem individuelt og fælles tilrettelagte læringsforløb og er tilrettelagt som en blanding af løbende skemalagt undervisning, projektuger og praktik. I løbet af uddannelsen indgår du desuden i en række selvtilrettelagte produktioner med studerende fra konservatoriets øvrige uddannelser.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige rammer.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS point fordeler sig på uddannelsen.

Studieplan Musikproduktion

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Musikproduktion

15

15

15

15

25

5

90

Bachelorprojekt

       

 

20 

20

Musikpædagogik & læring

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

30

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

 

 

 

 

5

10

ECTS I ALT

30

30

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i Musikproduktion giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På RMC udbydes kandidatuddannelserne Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician samt Music Performance og Music Education.

Karrieremuligheder

Dimittender fra Musikproduktion finder typisk beskæftigelse på livescenen og i lydstudier, inden for musik, teater, tv og film. Mange dimittender finder desuden beskæftigelse som undervisere. Dimittender arbejder oftest freelance eller på deltidskontrakter af kortere eller længere varighed. I studieordningen kan du læse mere om de færdiguddannede bachelorers kvalifikationer.

Ask Kæreby, dimitteret i 2007


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder så at sige overalt. Jeg er freelancer inden for musikproduktion, koncertlyd, installationskunst, film/video, teater – og desuden underviser. Der er meget frihed forbundet med at freelance, hvilket jeg sætter stor pris på, selv om det ind imellem kan være en belastning, at (arbejds)livet er så flydende og åbent.

Hvorfor valgte du at studere Lydteknik?
Da jeg søgte ind, var uddannelsen Lydteknik der, hvor jeg så den største mulighed for at udvikle min musikalitet og tekniske kunnen. Jeg havde også brug for hurtigt at møde folk i branchen og opbygge et netværk.

Hvordan ser du fremtiden for musikproduktion?
Jeg ser nogle tendenser i retning af flere "fleksible generalister" – med det mener jeg folk, som kan varetage mange (hvis ikke alle) opgaver i forbindelse med musikproduktion, men kun udfører de dele, som kunstnerne ikke selv evner, og samtidig har overblik til at vide, hvornår der skal en specialist på banen.

August Wanngren, dimitteret i 2005


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder i mit eget studie i København, primært som mixtekniker, men mere og mere også som producer.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
Jeg arbejder dagligt i mit studie med mix- og produceropgaver. Nogle gange er kunden med istudiet, andre gange arbejder jeg alene. Større indspilninger klarer jeg ude af huset i større studier end mit eget. Af og til laver jeg livelyd for artister, jeg har været i studiet med. Jeg bruger cirka 90% af min tid i studiet og 10% som livetekniker.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Erfaring. Efter over 1.500 loggede timer i RMC's A-studie fik jeg udforsket mysteriet musikproduktion godt og grundigt ud i krogene. Under min tid på RMC fik jeg et solidt fundament at stå på, både teknisk og musikalsk. Kombineret med det netværk, jeg fik oveni, følte jeg mig godt klædt på til virkelighedens verden uden for skolens trygge rammer.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2018, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

OBS: Fagene Kunstnerisk Udviklingsarbejde og Specialfag erstattes fra august 2019 af faget Musikproduktion.

 

Kunstnerisk Udviklingsarbejde:

Niels Lyhne Løkkegaard

Anders Mathiasen

Lars Greve

Nis Bysted Andersen

Jacob Anderskov

Torben Snekkestad

 

Specialfag:

Morten Büchert

Morten Kragh

 

Musikpædagogik og læring:

Malene Bichel

Nana Jacobi

Jens Skou Olsen

Torben Westergaard

Gustav Rasmussen

Lars Brinck

 

Komposition:

Niels Lyhne Løkkegaard

Cæcilie Trier

Simon Toldam

Anders P. Jensen

Jacob Anderskov

 

Kultur & Branchestudier:

Carolina Eccheveri

Anna Ullman

Henrik Marstal

Christian Taagehøj

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus MPro)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.